Spolková činnost
Spolkové akce 25.04.2015

Zastupitelstvo mladých Heřmanův Městec


Spolek ŽIVÉ MĚSTO je garantem projektu „ZASTUPITELSTVO MLADÝCH V HEŘMANOVĚ MĚSTCI“. Cílem tohoto projektu je podpořit mladé lidi k aktivnějšímu zapojení do občanské společnosti, vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast dětí a mladých lidí, umožňovat jim, aby se seznámili s chodem města, zapojili se do dění, aby se učili a naučili chápat souvislosti mezi svými právy a povinnostmi – mezi svobodným jednáním a společenskou odpovědností.

Účastnit se veřejného života, nebýt lhostejní ke svému okolí a společnosti, jejíž součástí jsme od narození až do smrti, podílet se a moci ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme, by mělo být v zájmu a hledáčku každého z nás.

Participace dětí a mládeže je o to významnější, protože to, jak je vychováme, co je v životě naučíme a jaký prostor k vyjádření jejich názorů jim dáme, se projeví nejen v jejich životě, ale ovlivní to životy naše i celé společnosti.

Věříme, že měnit svět kolem nás k lepšímu má smysl. Proto hledáme vnímavé, nápadité, akční holky a kluky ve věku 12-18 let z Heřmanova Městce, Konopáče, Chotěnic, Radlína a blízkého okolí, kteří chtějí něco ve své obci nebo ve svém okolí zlepšit či změnit, chtějí sami pomoci a myslí si, že vědí, jak na to….“

Všem mladým lidem v Heřmanově Městci a blízkého okolí nabízíme jedinečnou příležitost podílet se na spoluvytváření naší společné budoucnosti.

A co naši mládež čeká?

● Pravidelná i mimořádná setkávání mladých lidí – neformální i formální diskuzní fóra, besedy, ankety i se zajímavými hosty, soutěže a jiné, v neposlední řadě to bude i zábava…

● Zvolit si z vlastních řad radu, starostu, místostarostu, případně tiskového mluvčího či výbory

● Seznámit se s chodem města a aktivně se zapojit do dění města

● Komunikovat a spolupracovat s městskými organizacemi, s vedením města, s občany

● Inspirovat, diskutovat, navrhovat a následně realizovat jejich vlastní a jimi vybrané dílčí projekty např. z oblasti trávení volného času, kultury, sportu, životního prostředí, školství, dopravy či diskutovat na nejrůznější více či méně palčivá témata … bude to jen jejich rukou!

● Formální zapojení se do struktury mládežnických parlamentů/zastupitelstev (více na http://www.npdm.eu). Spolupráce a zapojení se do vybraných plošných projektů, výměna zkušeností s mladými lidmi z ostatních mládežnických zastupitelstev, parlamentů, spolupráce i na mezistátní úrovni.

● Informovat a prezentovat svou činnost

● Zdokonalovat své schopností formou workshopů („Jak na pohovor“, „Jak vyjednávat“, „Jak se prezentovat“ či jiná témata dle zájmu)

Je Ti 12 – 18 let a chceš se zapojit, ovlivnit věci kolem Tebe, užitečně trávit volný čas, být součástí týmu?

Můžeš to zkusit i Ty. Protože – kdo jiný? Přijď na naši schůzku nebo nás kdykoliv kontaktuj na mailu info@zastupitelstvo-mladych-hm.cz.

Sledujte aktuální informace na fcb ZASTUPITELSTVO MLADÝCH HEŘMANŮV MĚSTEC nebo na www.zastupitelstvo-mladych-hm.cz.

Těšíme se na Vaši spolupráci na dalších zajímavých projektech a akcích spolku ŽIVÉ MĚSTO HM.

 Pravidelně pořádáme

společenské akce s cílem neustále vlastním přičiněním oživovat město. Nebráníme se novým nápadům, jednorázovým akcím, které nemusí mít opakující se charakter. Rádi ale také dbáme na tradiční akce, které mají za cíl přežít roky a přispět tak v našem městě k pravidelným setkáváním nejširší veřejnosti.

Mezi tradiční akce řadíme od roku 2014 předvánoční akci pro rodiče s dětmi Přání Ježíškovi, od jara 2015 pak Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou. Organizujeme přátelské pochody do míst v okolí našeho města či jeho místních částí (Konopáč, Radlín, Chotěnice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice,...).

Do kalendáře akcí ve městě jsme přidaly nepravidelně se opakující Hry bez hranic, charitativní akce či třeba výstavy v židovském dvojdomku a to na nejrůznější témata (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...). Pokusili jsme se přispět projektem Zastupitelstvo maldých, který měl za cíl vtáhnout nastupující generaci do veřejného rozhodování.


Nebeský posel 2019

Znáte naše aktivity?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • Přání Ježíškovi
  • Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou
  • přátelské pochody do místních částí a okolí našeho města
  • Hry bez hranic
  • charitativní akce (divadlo pro Eriku, hry pro Eriku,...)
  • výstavy (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...)
  • Zastupitelstvo mladých
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!