Kdo rozhodně nejsme !

Nejsme politici svázaní stranickými strukturami. Nechceme jimi být. Nejsme zatíženi aférami či skandály. Nechceme je mít.

Kdo tedy jsme ?

Jsme vaši sousedé! Jsme slušní lidé z vašeho nejbližšího okolí, kterým život v Heřmanově Městci není lhostejný. Znáte nás z mnoha dobrovolných aktivit v Heřmanově Městci. Jsme patrioti. Máme naše město rádi a nechceme v něm jen přihlížet.


Nebeský posel 2019

Co chceme ?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • chceme jít příkladem ostatním
  • chceme otevřené rozhodování města
  • chceme se podílet na společenském a kulturním životě města
  • chceme rozumné a systematické hospodaření města a jeho organizací
  • chceme město, které není zakonzervované samo v sobě
  • chceme se podílet na zřejmém systému města - v investicích, školství, prezentaci města navenek
  • chceme pro všechny vstřícné podmínky, aby byla úspěšná kulturní, sportovní i zájmová spolková činnost
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředseda
Ing. Ondřej Běloušek

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Mgr. Pavel Bleha
Mgr. Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!