Spolková činnost
Spolkové akce 12.04.2016

Výstava graffiti NO TIME FOR CRIME, 16. 4. - 23. 4. 2016, Heřmanův Městec


Zastupitelstvo mladých HM a CREATIVE UNION Vás zve na výstavu graffiti "NO TIME FOR CRIME", jejíž vernisáž s doprovodným programem bude probíhat v sobotu 16. 4. 2016 od 15 hodin ve výstavních prostorách Židovského dvojdomku v Heřmanově Městci.

Hlavní myšlenkou výstavy je prezentace graffiti jako umění a součást kultury nikoliv jako projevu vandalismu. Na výstavě budou k vidění plátna místní skupiny CREATIVE UNION, jejich postupný vývoj doplněný o obecné informace o graffiti, ukázky předních writerů a další zajímavosti. V průběhu výstavy si budete moci vyzkoušet navrhnout nebo vybarvit skicu a hlasovat o Vašem názoru na graffiti v anketě. Na místě vyplněné anketní lístky jsou slosovatelné o zajímavé výhry!

4 anketní otázky k tématu GRAFFITI v Heřmanově Městci můžete zodpověď také elektronicky na http://goo.gl/forms/TLUENFRoRX.                                                                   

ZAHÁJENÍ

V sobotu 16.4. doplní vernisáž výstavy také workshop a živá ukázka tvorby. V úvodu vystavovatelé objasní historii, hranici mezi uměním a vandalismem spolu s dalšími informacemi o graffiti. Poté se ke slovu dostane Zastupitelstvo mladých Heřmanův Městec, které v rámci prevence kriminality navrhuje zřízení legálních ploch pro graffiti.

Počmárat někomu dveře totiž není umění!

_________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY

16. 4. - 23. 4. 2016

Sobota  16. 4. 15:00 – 18:00 vernisáž a workshop

Neděle  17. 4. 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00

Pondělí  18. 4. 16:00 – 18:00

Úterý    19. 4. 16:00 – 18:00 (dopoledne na objednávku pro školní kolektivy)

Středa   20. 4. 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00

Čtvrtek  21. 4. 16:00 – 18:00

Pátek    22. 4. 16:00 – 18:00 (dopoledne na objednávku pro školní kolektivy)

                         19:30 GIRL POWER v kině Heřmanův Městec

Sobota  23. 4. 16:00 – 18:00 (doprovodný program, vylosování ankety, ukončení výstavy)

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

_________________________________

DOPROVODNÝ PROGRAM V KINĚ

Pokud Vás výstava zaujme, přijďte se v pátek 22.4. od 19:30 podívat do místního kina na GIRL POWER - film o dívkách, které svůj život zasvětili graffiti!

_________________________________

INFO PRO ŠKOLY A KOLEKTIVY

Úterý 19. 4. a pátek 22.4. 9:00 – 12:00 je možné objednat prohlídku výstavy. Prohlídka bude za doprovodu tvůrce výstavy s komentáři a volnou diskuzí. Předpokládáná délka prohlídky výstavy je 30-45 min.

Kontakt pro objednání: info@zastupitelstvo-mladych-hm.cz

 
-- 
ZASTUPITELSTVO MLADÝCH HEŘMANŮV MĚSTEC
Koordinátoři:
Ing. Navrátilová Jana
tel. +420 725 32 36 32
Figura Martin


Pravidelně pořádáme

společenské akce s cílem neustále vlastním přičiněním oživovat město. Nebráníme se novým nápadům, jednorázovým akcím, které nemusí mít opakující se charakter. Rádi ale také dbáme na tradiční akce, které mají za cíl přežít roky a přispět tak v našem městě k pravidelným setkáváním nejširší veřejnosti.

Mezi tradiční akce řadíme od roku 2014 předvánoční akci pro rodiče s dětmi Přání Ježíškovi, od jara 2015 pak Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou. Organizujeme přátelské pochody do míst v okolí našeho města či jeho místních částí (Konopáč, Radlín, Chotěnice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice,...).

Do kalendáře akcí ve městě jsme přidaly nepravidelně se opakující Hry bez hranic, charitativní akce či třeba výstavy v židovském dvojdomku a to na nejrůznější témata (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...). Pokusili jsme se přispět projektem Zastupitelstvo maldých, který měl za cíl vtáhnout nastupující generaci do veřejného rozhodování.


Nebeský posel 2019

Znáte naše aktivity?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • Přání Ježíškovi
  • Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou
  • přátelské pochody do místních částí a okolí našeho města
  • Hry bez hranic
  • charitativní akce (divadlo pro Eriku, hry pro Eriku,...)
  • výstavy (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...)
  • Zastupitelstvo mladých
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!