Spolková činnost
Spolkové akce 03.12.2015

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI


Nastal adventní čas a tak je tu Živé město zas :-) Srdečně všechny zveme na třetí adventní neděli 13. 12. 2015 od 14 hodin na Masarykovo náměstí u kašny v Heřmanově Městci na VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI. 

Vezměte své děti, protože jejich přání se musí včas dostat k Ježíškovi a jejich rozzářené oči pod stromečkem jsou pro nás rodiče tím nejkrásnějším dárkem!

V loňském roce jsme se s počtem cca 350 vypuštěných balonků s přáním Ježíškovi pokusili o rekord spolu s rádiem Impuls. Letos jsme se rozhodli založit tradici a umožnit všem i těm dětem a dospělým, co to v loni nestihli, vypustit si svůj balonek s přáním Ježíškovi. Navíc jsme připravili pro velké i malé doprovodný program spolu s Domem dětí a mládeže, Junáky, RC Radovánek a družinou při ZŠ soutěže a tvoření pro děti a rodiče. Opět tak můžeme strávit příjemné chvíle s Vašimi nejbližšími, rodinnou či přáteli, než společně odpočítáme čas, kdy pošleme balonky s přáním Ježíškovi vzhůru k nebi. Zahřejeme se teplou medovinou, zaposloucháme se do vánočních koled a ochutnáme vánoční cukroví. Přijďte si spolu s námi navodit vánoční atmosféru,popovídat si s přáteli a napsat si to své přání Ježíškovi,co by jste rádi našli pod stromečkem.

Balonky vypustíme společným odpočítáváním okolo 15.30 hod. 

Více informací a připomenutí akce najdete na plakátech, které budou včas vyvěšeny na obvyklých místech.

Těšíme se na Vás!

S přáním hezkého dne za Živé město Míša Dyčková

 

Balonky_2015Pravidelně pořádáme

společenské akce s cílem neustále vlastním přičiněním oživovat město. Nebráníme se novým nápadům, jednorázovým akcím, které nemusí mít opakující se charakter. Rádi ale také dbáme na tradiční akce, které mají za cíl přežít roky a přispět tak v našem městě k pravidelným setkáváním nejširší veřejnosti.

Mezi tradiční akce řadíme od roku 2014 předvánoční akci pro rodiče s dětmi Přání Ježíškovi, od jara 2015 pak Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou. Organizujeme přátelské pochody do míst v okolí našeho města či jeho místních částí (Konopáč, Radlín, Chotěnice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice,...).

Do kalendáře akcí ve městě jsme přidaly nepravidelně se opakující Hry bez hranic, charitativní akce či třeba výstavy v židovském dvojdomku a to na nejrůznější témata (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...). Pokusili jsme se přispět projektem Zastupitelstvo maldých, který měl za cíl vtáhnout nastupující generaci do veřejného rozhodování.


Nebeský posel 2019

Znáte naše aktivity?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • Přání Ježíškovi
  • Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou
  • přátelské pochody do místních částí a okolí našeho města
  • Hry bez hranic
  • charitativní akce (divadlo pro Eriku, hry pro Eriku,...)
  • výstavy (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...)
  • Zastupitelstvo mladých
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!