Spolková činnost
Spolkové akce 25.01.2015

Vernisáž výstavy k 25.výročí od revolučních dní let 89-90


Slibovali jsme oživování a jsme rádi, že jsme našim předsevzetím věrni. Naše členky Marta Pleskotová a Klára Čížková jsou výrazně podepsány pod vznikem zcela unikátní výstavy v Heřmanově Městci. Jen tak dál, ať město žije! Vernisáž výstavy navštívilo plno pamětníků a přímých účastníků tehdejších dní. Vzácným hostem byl pan Petr Kučera, který v roce 89 koordinoval propojení pražského centra OF snaším regionem. Pozdrav s omluvou své účasti, ale poděkováním k uskutečnění výstavy, zaslal Petr Pithart.

V pátek 23. ledna se ve výstavních prostorách židovského dvojdomku konala vernisáž výstavy připomínající 25. výročí revolučních dní let 89–90. Samotné vernisáže se spolu s cca 50 hosty zúčastnili i přímí spolutvůrci listopadových změn v Heřmanově Městci. Za všechny jmenujme pana Michala Dziedzinského apaní Jaroslavu Šmídovou, kteří poskytli k realizaci výstavy dobové materiály a přispěli i vzpomínkami. K autentické atmosféře přispěl pan Josef Wolf písněmi, které rozezpívaly celou výstavní síň stejně jako v listopadu 89 Václavské náměstí. 

Celá výstava byla koncipována jako časová osa znázorňující dění od listopadu 89 až po první svobodné komunální volby v roce 90. Součástí expozice byl i panel připomínající třetí znovuobnovení skautské organizace po 19. letech. Samotnou výstavu, po dobu jejího zpřístupnění, navštívilo přes 100 návštěvníků a byla využita i místní ZŠ ke zpestření hodin dějepisu a občanské výchovy pro žáky vyšších ročníků.
Záměrem výstavy a komentované vernisáže bylo připomenutí totality doby relativně nedávné generaci „Husákových dětí“ a mladším ročníkům, kteří v demokracii již vyrůstali a považují ji za samozřejmost.Pravidelně pořádáme

společenské akce s cílem neustále vlastním přičiněním oživovat město. Nebráníme se novým nápadům, jednorázovým akcím, které nemusí mít opakující se charakter. Rádi ale také dbáme na tradiční akce, které mají za cíl přežít roky a přispět tak v našem městě k pravidelným setkáváním nejširší veřejnosti.

Mezi tradiční akce řadíme od roku 2014 předvánoční akci pro rodiče s dětmi Přání Ježíškovi, od jara 2015 pak Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou. Organizujeme přátelské pochody do míst v okolí našeho města či jeho místních částí (Konopáč, Radlín, Chotěnice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice,...).

Do kalendáře akcí ve městě jsme přidaly nepravidelně se opakující Hry bez hranic, charitativní akce či třeba výstavy v židovském dvojdomku a to na nejrůznější témata (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...). Pokusili jsme se přispět projektem Zastupitelstvo maldých, který měl za cíl vtáhnout nastupující generaci do veřejného rozhodování.


Nebeský posel 2019

Znáte naše aktivity?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • Přání Ježíškovi
  • Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou
  • přátelské pochody do místních částí a okolí našeho města
  • Hry bez hranic
  • charitativní akce (divadlo pro Eriku, hry pro Eriku,...)
  • výstavy (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...)
  • Zastupitelstvo mladých
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!