Spolková činnost
Spolkové akce 20.04.2015

Velikonoční jarmark otevřel jaro v Heřmanově Městci


Spolek Živé město Heřmanův Městec uspořádal na velikonoční víkend sérii akcí - výstavu, soutěž i jarmark s doprovodným hudebním vystoupením. 

Ve dnech 3. 4. – 6. 4. 2015 probíhala v židovském dvojdomku výstava na téma Historie Velikonoc, tradice a zvyky.

Výstava byla spojená se soutěží o nejkrásnější kraslici a nejnápaditějšího beránka. Do soutěže se přihlásili obyvatelé Heřmanova Městce a okolí, žáci mateřských škol, základní školy, družiny, speciální školy, klienti obou domovů pro seniory, Dům dětí a mládeže a MŠ Morašice. Výstava byla zahájena v pátek 3. 4. 2015.

Společně s občany jsme si prošli výstavu a dozvěděli se zajímavosti z historie, zvyků a tradic velikonočních svátků. Přečetli jsme si historické koledy, ale i ty dnešní často používané a zjistili jsme, jaké symboly patří ke svátkům jara. Všechny spoluobčany jsme pozvali na velikonoční jarmark, který se konal v sobotu 4. 4. 2015. Již od rána se chystaly v prostranství před dvojdomkem stánky pro naše trhovce. Stále jsme pozorovali oblohu a sluníčko bylo zřejmě také zvědavé, co budeme zajímavého prodávat, a stále se na nás usmívalo. Návštěvníci byli přivítáni vystoupením dětí ze souboru Klíček a Klíčenky z Morašic u Chrudim pásmem známých lidových a moderních písní. Ve stáncích jste se mohli zahřát medovinou a ochutnat medové výrobky, o kousek dál vás čekaly výrobky pletené z proutí či papíru, zajímavé velikonoční dekorace, košíky, misky a tácky. Z dálky svou vůní lákaly hyacinty, petrklíče a narcisky, které jste mohly hned postavit do keramických květináčů či si zakoupit keramický hrneček, misku a ještě se ozdobit ručně dělanými šperky a obléci se do ručně batikovaných kalhot. Opravdu bylo z čeho vybírat. Ve dvojdomku jsme měli ráj pro děti – šikovné ručičky – s pomocí paní Ivy a paní Jiřinky si děti odnášely své výrobky domů, ať to byly kraslice nebo keramické výrobky. Celé odpoledne mohli návštěvníci obdivovat šikovné ruce paní Hany, která na přání zdobila kraslice a vedle šikovní pánové Martin a Ondra pletli pomlázky. Návštěvníků jen podle hlasovacích lístků prošlo na 400! Nádhera. Počasí nám přálo a vše se podařilo.

Moc děkujeme všem, kdo se na přípravách podíleli a všem, kdo se rozhodl soutěžit! A jsme u toho. Jak to vlastně dopadlo?

V pondělí 6. 4. 2015 jsme spočítali hlasy a v pátek 10. 4. 2015 jsme na Turistickém informačním centru předávali odměny a pamětní listy 5 nejkrásnějším kraslicím a 5 nejnápaditějším beránkům. Za kraslice: paní Zitová z Prachovic, kolektiv kreativní dílny při RC Radovánek Heřmanův Městec, Barunka a Vašík Svobodovi s babičkou z Klešic, kolektiv DPS – Zámek Heřmanův Městec a nádherná pštrosí kraslice od paní Čapkové in memoriam. Za beránky: MŠ Morašice oddělení Dubínků a Lískulek, kolektiv 2.B. ZŠ Heřmanův Městec pod vedením paní Pickové, seminář – základy lidových řemesel při ZŠ Heřmanův Městec pod vedením paní Beránkové (největší beránek) a ZŠP a ZŠS Heřmanův Městec. Všechny výrobky byly krásné a nápadité a již teď se těšíme na rok příští a určitě vymyslíme zase něco nového. Těšíme na shledanou na dalších podobných akcích.Pravidelně pořádáme

společenské akce s cílem neustále vlastním přičiněním oživovat město. Nebráníme se novým nápadům, jednorázovým akcím, které nemusí mít opakující se charakter. Rádi ale také dbáme na tradiční akce, které mají za cíl přežít roky a přispět tak v našem městě k pravidelným setkáváním nejširší veřejnosti.

Mezi tradiční akce řadíme od roku 2014 předvánoční akci pro rodiče s dětmi Přání Ježíškovi, od jara 2015 pak Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou. Organizujeme přátelské pochody do míst v okolí našeho města či jeho místních částí (Konopáč, Radlín, Chotěnice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice,...).

Do kalendáře akcí ve městě jsme přidaly nepravidelně se opakující Hry bez hranic, charitativní akce či třeba výstavy v židovském dvojdomku a to na nejrůznější témata (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...). Pokusili jsme se přispět projektem Zastupitelstvo maldých, který měl za cíl vtáhnout nastupující generaci do veřejného rozhodování.


Nebeský posel 2019

Znáte naše aktivity?

Naše motto: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO

  • Přání Ježíškovi
  • Velikonoční jarmark se soutěžní výstavou
  • přátelské pochody do místních částí a okolí našeho města
  • Hry bez hranic
  • charitativní akce (divadlo pro Eriku, hry pro Eriku,...)
  • výstavy (25 let sametové revoluce, graffiti kolem nás,...)
  • Zastupitelstvo mladých
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!