Komunální politika
Komunální politika 25.08.2015

Přidejte se k nám a rozšiřte naše řady!


Úspěchem ve volbách to nekončí, ale začíná!!!

Milí spoluobčané, děkujeme Vám za projevenou důvěru a podporu, potřebujeme však více…Rádi bychom mezi sebe přivítali další spřízněné duše – aktivní lidi všech věkových skupin, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nás děje, kteří můžou a chtějí přispět ke zkvalitnění života v Heřmanově Městci a jeho okolí, a kteří chtějí přiložit ruku k dílu a napomoci tak naplnit naše společné vize. Přidejte se k nám a rozšiřte naše řady!! Těšíme se na každého z Vás! 

Spolek ŽIVÉ MĚSTO HM je sdružení občanů, kterým není osud Heřmanova Městce lhostejný a snaží se proměňovat klima ve svém okolí k lepšímu. Stále hledáme spřízněné duše a vždy uvítáme aktivní lidi všech věkových skupin! Přidejte se taky k nám.  Pojďme společně oživit naše město!

Velice nás těší, že se nám po malých krůčcích daří naplňovat hlavní poslání našeho spolku – to je podporovat a rozvíjet komunitní, společenský a rodinný život ve městě Heřmanův Městec a nejbližším okolí.

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za projevenou podporu, spolupráci a účast na našich úspěšných akcích: Balonky s přáním Ježíškovi, Výstava k výročí 17. listopadu 1989 a Velikonoční výstava s jarmarkem a soutěží.

 Nechtěli jsme už jen přihlížet!

Vznikli jsme na jaře 2014, protože jsme nebyli spokojeni s tehdejším řízením města a nechtěli tomu již nečinně přihlížet. Naše ambice nikdy neměly politický podtext. Vždy bylo hlavním cílem naše město a život v něm. Hned v roce 2014 jsme uspěli ve volbách a měli možnost ukázat, že to jde i jinak. Čtyři roky jsme ukazovali, že lze dělat komunální politiku bez napojení na byznys či politické sekretariáty. Spoluřídíli jsme město se spolky Heřmani a Herout.

V roce 2018 jsme se stali vítězi voleb. Povolební vyjednávání nás trochu vyléčily z ideálů... Ale pokračujeme v započaté misi. Naším koaličním partnerem je nyní KDU-ČSL. A i díky nim se náš hlavní cíl nijak nezměnil: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO!


Znáte naše zastupitele?

Mandát: 2018-2022

Josef Kozel

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Zdeněk Ryčl
František Dvořák
Michaela Dyčková
Klára Husáková
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!