Komunální politika
Komunální politika 03.09.2014

Beseda: Život ve městě - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT


V úterý 9.září od 19:00 si vás dovolujeme pozvat na moderovanou besedu z našeho cyklu Život ve městě. Tentokrát na téma SPOLEČENSKÝ ŽIVOT a s podtitulem ANEB OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ.

Multifunkční centrum opět ožije

Jedná se již o třetí veřejné setkání a my jsme velice rádi, že se nám daří tímto způsobem oživovat město. Besedy a veřejné debaty nebyly rozhodně v Heřmanově Městci zvykem. Opět zamíříme do Multifunkčního centra na náměstí Míru. Město vyhovělo naší žádosti o propůjčení těchto krásných prostor i podruhé a my pevně věříme, že se nám opět podaří upořádat další kvalitní a pozitivní setkání s heřmanoměsteckými spoluobčany. Věříme, že se i ponese v příjemném a konstruktivním duchu tak, jako tomu bylo u předchozích besed v červnu a srpnu.

Téma: SPOLEČENSKÝ ŽIVOT aneb OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Sprnové setkání bylo zaměřeno na základní funkční téma každé oblasti: HOSPODAŘENÍ. Nyní nás čeká o poznání širší tematický okruh a to SPOLEČENSKÝ a SPOLKOVÝ ŽIVOT - dotkneme otázek zabezpečení sociálního života ve městě, zdravotnictví, školství, ale i podpory volnočasových aktivit ať již organizovaných (kultura, sport) tak i podpory a vytváření podmínek pro činnost nepravidelnou, nicméně pro spokojený život ve městě rovněž potřebnou. Chceme po vzoru ostatních měst a obcí hledat cesty, které z našeho města vytvoří základní cíl - město, které bude přátelské rodině.

Pojďte s námi debatovat o tom, co by městu a životu v něm prospělo. Rádi Vás opět uvidíme, stejně tak i naši konkurenci ve volbách. 

Tak tedy: ÚTERÝ 9.ZÁŘÍ 2014 - 19:00 - MULTIFUNKČNÍ CENTRUMNechtěli jsme už jen přihlížet!

Vznikli jsme na jaře 2014, protože jsme nebyli spokojeni s tehdejším řízením města a nechtěli tomu již nečinně přihlížet. Naše ambice nikdy neměly politický podtext. Vždy bylo hlavním cílem naše město a život v něm. Hned v roce 2014 jsme uspěli ve volbách a měli možnost ukázat, že to jde i jinak. Čtyři roky jsme ukazovali, že lze dělat komunální politiku bez napojení na byznys či politické sekretariáty. Spoluřídíli jsme město se spolky Heřmani a Herout.

V roce 2018 jsme se stali vítězi voleb. Povolební vyjednávání nás trochu vyléčily z ideálů... Ale pokračujeme v započaté misi. Naším koaličním partnerem je nyní KDU-ČSL. A i díky nim se náš hlavní cíl nijak nezměnil: Chceme AKTIVNÍ a ŽIVÉ MĚSTO!


Znáte naše zastupitele?

Mandát: 2018-2022

Josef Kozel

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Zdeněk Ryčl
František Dvořák
Michaela Dyčková
Klára Husáková
RADA SPOLKU

předseda
Josef Kozel

místopředsedkyně
Michaela Dyčková

pokladník spolku
Ing. Jana Navrátilová

členové rady spolku:
Blanka Čížková
Mgr.Hana Dostálová

Přidáte se k nám?

Není nic snadnějšího!
Seznamte se základními spolkovými dokumenty (stanovy, přihláška za člena spolku) a pokud budete mít zájem se k nám přidat, tak stačí zaslat přihlášku na naši kontaktní adresu či předat osobně předsedovi či kterémukoliv členovy Rady spolku. Ta dle našich stanov rozhoduje o přijetí nových členů.

Chceme se stále rozšiřovat. Chceme Heřmanův Městec probudit a vtáhnout jednotlivce do životě ve městě. Pojďte to zkusit společně s námi!

Chceme jít všem příkladem, proto jsme provedli registraci spolku u rejstříkového soudu a založili jsme transparentní bankovní účet. Ten může každý člen i veřejnost sledovat včetně detailů pohybu na něm.

Chcete přispět finančně na naši činnost?

I to je možné! Číslo našeho transparentního účtu je 2100621559/2010.
Budeme rádi za každou pomoc, kterou nám takto poskytnete.

NAPIŠTE NÁM!